Obchodní podmínky a informace o zpracování osobních údajů

Zboží u nás můžete koupit osobně, nebo si je můžete objednat a nechat zaslat kurýrem (PPL), popřípadě Vám jej dovezeme až k Vám domů zdarma. V případě dodání způsobem ZDARMA FORESTECH Delivery je dodání vždy zdarma, dle povahy výrobku naším technikem či PPL. U výrobků s označením nebo prezentovaných jako AKCE NA PRODEJNĚ, pokud se Vám nezobrazí v košíku Způsob dodání, je možné takové zboží vyzvednout POUZE osobně v naší provozovně (můžete je objednat prostřednictvím košíku a uhradit předem bezhotovostně, ale neposíláme jej ani nerozvážíme). Objednávku lze provést prostřednictvím našeho e-shopu (košík) nebo také po telefonu na našich telefonních číslech, či klasickým e-mailem. Každému zákazníkovi je potvrzeno přijetí objednávky a její vyřízení písemně nebo telefonicky. Zboží, u kterého je na e-shopu uvedeno skladem, nemusí být skladem v kamenném obchodě, může být uloženo v externím skladu společnosti či dodavatele. Rovněž si vyhrazujeme právo neaktuálního statusu označení ,,skladem" z důvodu velkého množství objednávek a pohybu zboží.

                                                                               

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Uvedené podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost FORESTECH s.r.o. Pražská 451, 397 01 Písek, IČO: 28114841 DIČ: CZ28114841 zapsaná v obchodním rejstříku v oddíle C, vložka 18026 u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích a kupujícího (zákazník, spotřebitel).                                                                     

1. Způsob dodání zboží

2. Způsob platby

3. Kupní smlouva

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, vzniká odesláním elektronické objednávky. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky prodávajícím a následným doručením potvrzené objednávky kupujícímu. Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. V případě osobního převzetí zboží v provozovně či osobního předání naším pracovníkem (doručení Naším technikem) se jedná o uzavření kupní smlouvy převzetím a zaplacením zboží. Objednávka zaslaná přes e-shop je v takovém případě považována za rezervaci zboží. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží se již nevyrábí, a dále bez udání důvodu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky se tato stává závaznou. Prodávající má nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly nepřevzetím objednaného zboží kupujícím. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chybného uvedení ceny.

4. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem - v souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14.den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

5. Výměna velikosti oblečení, obuvi, apod.

Pokud jste nezvolili správně velikost oblečení, obuvi a podobného sortimentu a požádáte nás o výměnu, pošleme Vám menší či větší velikost zdarma bez účtování poplatku za doručení. Zákazník má nárok na jednu výměnu zdarma, ostatní zaslání budou zpoplatněny částkou 60 Kč. Výrobek jiné velikosti bude odeslán po obdržení původního na naší adresu. Podmínkou je vrácení nepoužitého zboží v původním nepotrhaném obalu. Náklady na odeslání zboží na výměnu od zákazníka nese zákazník. Žádost o výměnu zboží zašlete e-mailem s identifikací zásilky (objednávku) a požadovanou velikostí. V případě, že nebude požadovaná velikost momentálně skladem, budeme Vás informovat o termínu dodání.

6. Odpovědnost za vady zboží, záruka, reklamace

Kupující spotřebitel má nárok na záruční dobu v délce trvání 24 měsíců. Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok na záruční dobu v délce trvání 12 měsíců (uvedení IČO na nákupním dokladu). Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Případně vznesené reklamační nároky budou řešeny dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí (nejpozději do 24 hodin od převzetí) a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství, a pokud je zjištěno poškození, vyhotovte záznam o poškození či nekompletnosti a zašlete jej elektronickou poštou. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

V případě, že zákazníkovi je při doručení přepravní službou zřejmé, že zásilka byla během přepravy poškozena přepravcem, je oprávněn tuto nepřijmout s uvedením důvodu poškozeno. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím užitím. U motorových strojů nelze nárokovat odstranění vad způsobených nekvalitním palivem.

7. Ochrana osobnosti, závěrečná ustanovení

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2020.
 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň musí zaevidovat tržbu u správce daně on-line. V případě technického výpadku do 24 hodin.

 


GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů platné od 25.5.2018

1. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů

1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.

1.2 V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany FORESTECH s.r.o., se sídlem   Pražská 451,  397 01 Písek, IČ: 28114841, DIČ: CZ28114841 Vám níže poskytuji shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme

2.1 Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:

2.1.1 Pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky a objednávky

(a) Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa)

(b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

(c) Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).

2.1.2 Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky

(a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)

(b) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

2.1.3 Pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy

(a) Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa)

(b) Kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo)

(c) Údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb, jako např. datum / cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi.

2.2 Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce 6.1. cookies).

3. Jak vaše osobní údaje využíváme

3.1 Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:

(a) k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;

(b) komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;

(c) analýze, hodnocení a zlepšování služeb zákazníkům;

(d) řešení Vašich reklamací a stížností;

(e) plnění našich zákonných povinností; a

(f) s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich personalizovaných nabídkách.

3.2 Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely.

3.3 Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.4 V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí [5] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

4. Právní základ zpracování vašich osobních údajů

4.1 Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:

(a) je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;

(b) je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);

(c) je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb);

4.2 S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail: info@forestech.cz nebo písemně na výše uvedené adrese společnosti.

5. Komu poskytujeme vaše osobní údaje

5.1 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:

(a) poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti;

(c) jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).

6. Co jsou to COOKIES a jak je využíváme

6.1 Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

6.2 Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli např. obsah nákupního košíku. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.

6.3 Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

6.4 V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

(a) zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo

(b) můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@forestech.cz nebo dopisem na adresu společnosti FORESTECH s.r.o., se sídlem   Pražská 451, 397 01 Písek.

7. Jaká jsou vaše práva

7.1 V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

(a) právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

(b) právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;

(c) právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

(d) právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud již nejsou dále potřebné pro další zpracování; jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; jste oprávněně namítali jejich zpracování; byly zpracovány nezákonně; nebo musejí být vymazány podle právních předpisů;

(e) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; zpracování je protizákonné; je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebonamítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

(f) právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo pro účely našich oprávněných zájmů;

(g) právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

(h) právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

7.2 Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

8. Jak chráníme vaše osobní údaje

8.1 Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatře­ní zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

8.2 Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

9. Potřebujete další informace nebo chcete uplatnit svá práva

9.1 Kromě webové adresy http://forestech.cz/index.php?route=information/information&information_id=20 kde je plná verze Zásady nakládání s osobními údaji a jejich ochrany, můžete také zažádat o zaslání písemné kopie  způsobem uvedeným níže.

9.2 Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, po­třebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se prosím na odpo­vědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to telefonicky v pracovní době PO-PÁ: 7:30 - 17:00, SO: 8:12:00 na tel. č.: +420 382 272 704, elektronicky na e-mail adrese info@forestech.cz nebo písemně na výše uvedené adrese společnosti.